2020-10-13 18-26-59 author Nendre Zilins

Vėjų teatras - profesionalus teatras vaikams. 

 

Geriausiai pučiantis vėjas - kūrybinis. Jis atpučia įvariausias idėjas į galvą, iš kurių pasakos virsta spektakliais, natos - muzika, dainos - albumais, o vaikai - būsimais teatro žiūrovais.