VĖJŲ TEATRO KŪRĖJAI

Pijus Narijauskas

Teatro direktorius, aktorius, kompozitorius

Eglė Kižaitė

Teatro įkūrėja, režisierė

Jovita Jankelaitytė

Aktorė

Karolina Elžbieta

Mikolajūnaitė

Aktorė

Scenografė, kostiumų dalininkė

Dominyka

Budinavičiūtė

Aktorė

Martyna Gedvilaitė

Aktorė, kompozitorė

Justė Kondratė - Šarka

Dalia Kiaupaitė

Scenografė, kostiumų dalininkė

Scenografė, kostiumų dalininkė